Tractament psicoestimulatiu

Els trastorns en el desenvolupament de la primera infància requereixen d’una atenció especialitzada per poder estimular al màxim el creixement de la xarxa neuronal i de les capacitats pròpies de l’edat de l’infant, junt amb l’adaptació psicosocial al seu entorn. Des d’una perspectiva sòlida del que és el desenvolupament mental i psíquic, caldrà poder fer un diagnòstic clar dels diferents funcionaments del nen i la nena i les angoixes que l’acompanyen i poder potenciar un desenvolupament el màxim de complet possible.

És un tractament que cerca estimular les diferents àrees del nen o la nena, a través de la relació, del gaudi i d’aprenentatges significatius que estructurin el pensament i li facilitin una millor relació amb l’entorn, dintre de les possibilitats de cada cas. Solen ser casos prèviament portats per al xarxa de CDIAP i amb qui es manté el contacte en els inicis per facilitar la derivació en un moment tan delicat per tota la família. Aquest contacte amb la família seguirà en moments posteriors.

DIBUJO INFANCIA