Tractament de Pensament i Comunicació

Es tracta d’una mena de reeducació on es busca estimular les funcions mentals, tenint en compte les emocions i la personalitat de l’infant. Indicat en casos de trastorns en l’aprenentatge, es buscarà potenciar la capacitat d’anàlisi i síntesi, les quals són cabdals en el pensament i, per tant, en l’aprenentatge.

  • Hi ha situacions en les que el món emocional irromp en el món intel·lectual en forma de bloqueig, talls del pensament, inhibicions,…i això conforma una problemàtica prou complexa.
  • Hi ha d’altres situacions en les que el nen o la nena no han pogut afermar una base sòlida en la lectoescriptura fruit de la seva immaduresa i/o inseguretat.
  • En d’altres casos, l’infant pateix d’algun trastorn més greu que li genera necessitats educatives especials que cal atendre.

A través d’aquest tractament, el nen va sentint la potència de les seves capacitats i, amb el guiatge professional, va podent-les refermar per, a poc a poc, fer-les servir en l’àmbit educatiu en concret, i en el vital, en general. Aquesta terapèutica s’acompanya sempre d’un treball amb els pares per tal que puguin afavorir aquestes capacitats a través de l’entesa amb el seu fill o filla i el reconeixement del que necessita d’ells.