INFÀNCIA

Ja fa molts anys que es reconeix a l’infant com una personeta que té la seva pròpia subjectivitat i requereix d’una atenció que afavoreixi el seu desenvolupament a partir del vincle. Genètica i ambient es configuren de manera específica en cada individu i no sempre és fàcilment portable el que l’infant pugui necessitar. Hi ha circumstàncies que requereixen d’una ajuda més específica: trastorns de l’espectre autista (TEA), retards intel·lectuals, problemes en l’àmbit escolar (dificultats en la lectoescriptura o dislèxia, trastorns d’aprenentatge més específics, dèficit d’atenció i concentració, situacions d’assetjament…), trastorns del llenguatge, trastorns de conducta, pors, problemes amb el control d’esfínters, trastorns de l’estat d’ànim i/o ansietat, trastorns de l’alimentació, problemes fruit de la separació dels pares…, tot un seguit de simptomatologia diversa, que trunca el procés de desenvolupament.

Tractament de Pensament i Comunicació

Tractament Psicoestimulatiu

Psicoteràpia Individual