INFÀNCIA

coordinació escoles, coordinació EAPs, coordinació CDIAP, coordinació altres professionals vinculats amb l’infant, coordinació psiquiatria.

ADOLESCÈNCIA

coordinació escoles, coordinació EAPs, coordinació psiquiatria

ADULTESA

Al llarg de la meva trajectòria professional, sempre he buscat poder entendre quin era el focus de la problemàtica que se’m presentava i poder connectar amb la preocupació, el dolor, la por o la impotència més enllà dels símptomes expressats. Cada pacient, cada família, cada infant o cada adolescent plantegen un nou repte que em portarà a dissenyar un pla de treball específic i amollat a les circumstàncies dels qui estan patint. En l’actualitat, cada vegada es donen situacions de més complexitat on és prioritari posar ordre i anar destriant el que és perjudicial del que pot ser beneficiós en un determinat procés.

Entenent la complexitat de l’ésser humà des d’una perspectiva biopsicosocial, cal ésser molt curosos a l’hora de gestionar el desenvolupament i el patiment psíquic. Des d’uns coneixements ben fonamentats, passant per la calidesa d’una escolta atenta, proposo una mirada àmplia i seriosa, que acompanyi a la persona cap a la millora del seu malestar.

maisa campos