Psicoteràpia individual

En aquest abordatge terapèutic es pretén proporcionar un  espai lliure a l’infant, a través del material d’una capsa amb material de joc, per tal que pugui expressar el que sent i li preocupa. El joc i el dibuix solen ser els mitjans d’expressió més emprats pels nens i, junt amb la paraula i la pròpia acció, permeten entreveure aspectes del seu interior que caldrà anar entenent. Una mirada atenta i especialitzada, obrirà vies de coneixement d’aquest interior per passar a anar desplegant les eines que li calen i avançar en el seu desenvolupament d’una manera més saludable. Es busca que l’infant pugui ser entès, reassegurat i ajudat. La psicoteràpia individual sempre contempla sessions de seguiment amb els pares per tal d’intercanviar informació valuosa per ambdues parts i potenciar al màxim el quefer parental.